Jak przebiega egzamin na uprawnienia budowlane?

Dynamiczny rozwój branży budowlanej umożliwia na zdobycie stabilnego miejsca pracy. Co więcej, dzięki poszerzaniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętności możliwe jest otrzymanie awansu, co wiąże się bez wątpienia z wyższą pensją. Należy natomiast zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są przeznaczone jedynie dla osób, które spełniają warunki z uwagą określone w niemal budowlanym.

Uprawnienia budowlane – jak dostać?
Prawo budowlane odnosząc się do kwestii uprawnień budowlanych opisuje warunki, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia w określonej specjalności. Dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, może być to wykształcenie średnie lub wyższe, oraz odpowiednio długiego stażu przy robotach budowlanych albo projektowaniu. Uprawnienia budowlane dotyczące dwóch różnorakich kategorii. Są to uprawnienia dotyczące projektowania a także uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Warto też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie ograniczonej albo nieograniczonej. Uprawnienia bez ograniczeń umożliwiają pracę techniczne w budownictwie w danej specjalności dla każdego obiektu. W przypadku ograniczeń zakres prac jest ściśle określony przez przepisy budowlane. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Jest to część pisemna, która ma postać testu z trzema możliwymi odpowiedziami a także cześć ustna. Do egzaminu ustnego może podjeść tylko kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części. Część ustna zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.