Konsultacje prawne z adwokatami

Kancelaria adwokacka i radca prawny to dwie różnorodne profesje prawnicze, choć wiele ludzi może uważać, że to to samo. Obie funkcje powiązane są z udzielaniem porad prawnych, ale sposób wykonywania zawodu a także zakres odpowiedzialności są różnorakie.

Adwokat to adwokat, który może reprezentować własnego klienta przed sądami a także innymi organami państwowymi, np.organami administracyjnymi, podatkowymi, lub sądami arbitrażowymi. Adwokat może prowadzić sprawy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy, rodzinnego, czy również handlowego. Prawnik może też sporządzać dokumenty prawne, takie jak umowy, regulaminy, czy statuty.

Radca prawny jednak jest prawnikiem, który specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm i przedsiębiorców. Radca prawny może pomagać przedsiębiorcom w zakresie prawa podatkowego, pracy, handlowego, własności intelektualnej, czy też ochrony danych osobowych. Radca prawny nie może jednak reprezentować klientów przed sądami, chyba że posiada uprawnienia prawnika.

Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno kancelaria adwokacka, jak i radcy prawni, podlegają rygorom etycznym i zawodowym. Znaczy to, że obie grupy prawników są zobowiązane do przestrzegania zasad etyki zawodowej, niezależnie od tego, jakie czynności wykonują. Oba zawody też podlegają nadzorowi izb prawniczych, które są organami samorządu zawodowego.

Korzystanie z pomocy adwokata, niezależnie od tego, czy jest to adwokat czy radca prawny, może być szalenie pomocne w rozwiązywaniu problemów prawnych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, prawnicy ci mogą pomóc w zapobieganiu kłopotom a także w rozwiązaniu już istniejących spraw. Z tego powodu warto przemyśleć skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej albo radcy prawnego, w współzależności od potrzeb i charakteru problemów, z którymi mamy do czynienia.

Sprawdź tutaj: Kancelaria Prawnicza Sosnowiec.