Postępowanie restrukturyzacyjne

W przypadku zagrożenia niewypłacalnością trzeba podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego albo innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która gwarantuje audyt prawny, finansowy oraz organizacyjny gospodarstwa, jak również zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Głównie powinno się zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, ażeby uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to forma ochrony majątku. Warto również wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje w głównej mierze negocjacje z wierzycielami, które dotyczą w głównej mierze umorzenia odsetek lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązań finansowych. Zadaniem działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Pamiętajmy także, że doradztwo restrukturyzacyjne umożliwia skorzystania z różnych form pomocy, które obejmują między innymi kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co pozwala określić dalszą strategię działania. Obejmuje to między innymi weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak również umowy z partnerami biznesowymi. Kolejnym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Warto dodać też, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego potrzebny jest poprawnie wypełniony wniosek z załącznikami.

Źródło: działania restrukturyzacyjne.