Reklama w gazecie

Marketing prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w specjalistycznych czasopismach. Ażeby była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na temat tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można należycie wybrać rodzaj prasy dla danej reklamy i dotrzeć z nią do grupy najbardziej zainteresowanych osób.

Na rynku prasowym podstawowe znaczenie posiada częstotliwość ukazywania się dokładnie określonej pozycji. Czasopisma, czyli dzienniki codzienne , a oprócz tego periodyki (tygodniki, czasopisma czy kwartalniki) różnią się między sobą zarówno formą wydania, jak i grupą czytelników.
Marketing prasowa chętnie korzysta z popularnych gazet, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Ichniejszym zaletą jest szeroki zasięg oraz dodatkowo szerokie grono czytelników. Minusem reklamy zamieszczanej w takiej gazecie jest jednakże dość niska jakość druku, krótkie życie egzemplarza , a dodatkowo relatywnie duża cyfra reklam ukazujących się w jednym numerze.
Inną specyfikę mają już miesięczniki, które docierają do ściślej określonych grup społeczeństwa. Ich kluczową zaletą jako miejsca na reklamę jest wysoka skuteczność komunikacji, bardzo dobra jakość druku oraz dodatkowo długie życie egzemplarza. Innym plusem korzystania z reklamy zamieszczanej w czasopiśmie jest możliwość dotarcia z przekazem do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Koszty przygotowania materiału do publikacji , a oprócz tego samo umieszczenie promocji są tu już znacznie wyższe niż w sytuacji popularnych dzienników.