Systemy grzewcze – ogrzewanie podłogowe frezowane

Ogrzewanie podłogowe cieszy się coraz większą popularnością. Odróżnia się dwa podstawowe rodzaje instalacji w tym systemie grzewczym, a mianowicie instalację wodną oraz elektryczną. Instalacja wodna powinna być zaplanowana już na etapie projektowania budynku, natomiast instalacja elektryczna świetnie kontroluje się w pojedynczych pomieszczeniach.

Ogrzewanie podłogowe jest to system rurek przewodzących ciepło, które są równomiernie rozłożone na całej powierzchni podłoża betonowego. Rurki grzewcze po zamontowaniu są zalewane wylewką. W sytuacji ogrzewania podłogowe zaleca się wylewkę anhydrytową, która szczelnie wypełnia przestrzenie między rurkami oraz świetnie przewodzi ciepło. Najnowszym rodzajem jest ogrzewanie podłogowe frezowane, które może być instalowane zarówno w budynkach dopiero powstających jak i w pełni ukończonych.
Ogrzewanie podłogowe frezowane – na czym polega?
Jest to rodzaj ogrzewania, który w czasie montażu nie wymaga skuwania posadzek i podłóg. Jest to możliwe dzięki temu, że używa się frezowanie pod ogrzewanie podłogowe. Frezowanie to czynność polegająca na wycinaniu mniej więcej dwucentymetrowych rowków w już istniejącej wylewce. A dodatkowo, urządzenie służące do frezowania zawiera specjalną rurę, która odprowadza powstający w czasie prac pył. W związku z tym pomieszczenia pozostają czyste, a same prace trwają krótko. Po wycięciu rowków umieszcza się w nich rury systemu grzewczego i podłącza do miejsca zasilania.
Warto sprawdzić: frezowanie pod ogrzewanie podłogowe.