Uprawnienia budowlane – co dają?

W każdej branży trzeba dbać o rozwój, a więc korzystać z rozmaite kursów czy również szkoleń, które pozwalają nam zdobyć nowe uprawnienia oraz kompetencje. Warto dodać o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub też projektowania architektonicznego.
Co warto mieć świadomość tego na temat uprawnień budowlanych?
Należy rozpocząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy dostać jedynie po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, 1szy to egzamin pisemny, jednakże po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. Jeśli uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wtedy otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Warto wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak również uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch głównych rodzajów odróżnia się jeszcze specjalności, między innymi takie jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy też inżynieryjna. Osoby, które chcą podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego.

Zobacz: uprawnienia budowlane.