Uprawnienia budowlane – na co zwrócić uwagę?

Jeśli pragniemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia a także kursy, między innymi tj. egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Trzeba jednakże pamiętać, że oczywiście nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w omal budowlanym.
Uprawnienia w branży budowlanej – jak dostać?
Głównie trzeba podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednakże w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić wytyczne, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego. Generalnie dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, średniego lub wyższego, jak też należycie długiego stażu w branży budowlanej, na przykład w biurze projektowym albo na placu tworzenia. Tylko osoby, które spełniają omówione wcześniej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a więc zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. 1szy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść jedynie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w branży budowlanej można zdobyć w obrębie określonej specjalności, przykładowo instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej lub telekomunikacyjnej.

Więcej: uprawnienia budowlane.