Wprowadzenie do faktoringu

Faktoring to jedna z opcji finansowania, która coraz częściej jest wykorzystywana przez firmy. Jednakże wiele osób nadal nie wie, czym z dokładnością jest faktoring i jak działa. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, czym jest faktoring, jakie są jego zalety a także kto może korzystać z tej formy finansowania.

Faktoring to usługa finansowa, w ramach której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje nieuregulowane faktury do faktora (czyli instytucji finansowej) za określoną kwotę. Faktor z kolei zajmuje się windykacją tych faktur i przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności klientów firmy, która skorzystała z faktoringu.

Jednym z największych atutów faktoringu jest szybkie zyskanie płynności finansowej. Dzięki dystrybucji faktur przedsiębiorstwo otrzymuje środki pieniężne, których może potrzebować na bieżące wydatki albo inwestycje. W dodatku faktoring daje możliwość zredukowanie ryzyka niewypłacalności klientów firmy oraz odciążenie działu finansowego od zadania windykacyjnych.

Faktoring jest korzystny dla firm, które prowadzą działalność handlową i powiązane z nią są duże wartości nieuregulowanych faktur. W tak zaistniałej okoliczności faktoring może być alternatywą dla kredytów bankowych lub innych form finansowania, które zazwyczaj wymagają zabezpieczeń.

Korzystanie z faktoringu jest prostsze niż wykorzystywanie z kredytów bankowych, ponieważ nie wymaga przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej firmy czy analizy ryzyka. Decyzja o zakupie faktur zazwyczaj podejmowana jest przez faktora w czasie kilku dni.

Warto jednakże pamiętać, że koszty faktoringu są zazwyczaj wyższe niż koszty kredytów bankowych. Jednakże korzyści, jakie niesie ze sobą faktoring, mogą przeważać nad tymi kosztami.

Podsumowując, faktoring to usługa finansowa, która daje możliwość szybkie zyskanie płynności finansowej przez sprzedaż nieuregulowanych faktur. Faktoring jest korzystny dla firm prowadzących działalność handlową i związane z nią są spore wartości faktur. Warto jednakże pamiętać, że koszty faktoringu mogą być wyższe niż koszty kredytów bankowych.

Polecamy: umowa faktoringu.