Jak działa faktoring i dlaczego jest istotny dla przedsiębiorstw?

Faktoring dla firm to pojęcie, które w aktualnym świecie biznesu odgrywa bardzo istotną rolę. Jest to finansowe narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom w poprawie płynności finansowej i efektywnym zarządzaniu kapitałem. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, wyjaśnimy, czym z dużą dokładnością jest faktoring oraz jakie korzyści i praktyczne użycia niesie ze sobą dla firm.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest to proces, w którym firma przekazuje swoje nieuregulowane faktury (należności od klientów) do specjalistycznej instytucji finansowej, zwanej faktorem. Faktor przejmuje te należności od przedsiębiorstwa i w zamian za to wypłaca mu środki pieniężne, zazwyczaj w wysokości częściowej wartości tych faktur. Następnie faktor zajmuje się odzyskiwaniem długów od klientów firmy.

Jak funkcjonuje faktoring?

Proces faktoringu można podzielić na kilka kroków. Po pierwsze, firma przekazuje faktury faktorowi, który ze starannością weryfikuje je i określa ich wartość. Następnie faktor wypłaca przedsiębiorstwu określoną część tej wartości, zazwyczaj wynoszącą od 70% do 90%. Pozostała część zostaje zatrzymana jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych problemów z odzyskaniem długu od klienta firmy. Faktor podejmuje działania w celu ściągnięcia należności od klientów i wypłaca resztę środków przedsiębiorstwu po odzyskaniu długu.

Korzyści z faktoringu dla firm

Korzystanie z faktoringu może przynieść firmie sporo korzyści. Po pierwsze, daje możliwość on na poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ firma otrzymuje środki pieniężne za własne faktury w tej samej chwili, bez konieczności czekania na termin zapłaty przez klientów. To może być zwłaszcza istotne w przypadku firm, które mają duże opóźnienia w regulowaniu płatności przez klientów.

Po drugie, faktoring umożliwia firmie skoncentrować się na swojej głównej działalności, a nie na odzyskiwaniu długów. Faktor przejmuje to zadanie, co może oszczędzić firmie wiele czasu i energii.

Praktyczne użycia faktoringu

Faktoring znajduje przeznaczenie w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Może być stosowany zarówno przez niezbyt duże firmy, jak i spore korporacje. Przedsiębiorstwa z branż takich jak handel, produkcja, usługi czy transport na prawdę bardzo często korzystają z faktoringu.

Podsumowanie

Faktoring dla firm to narzędzie finansowe, które może pomóc przedsiębiorstwom w poprawie płynności finansowej i zarządzaniu kapitałem. Jest to proces, w którym firma przekazuje własne nieuregulowane faktury faktorowi, który w zamian wypłaca jej część ich wartości i zajmuje się odzyskiwaniem długów od klientów. Korzystanie z faktoringu może przynieść firmie sporo korzyści, a praktyczne zastosowania tej usługi są bardzo szerokie. Jednakże przed zdecydowaniem się na faktoring, warto wnikliwie przemyśleć propozycję faktora i porównać ją z innymi dostępnymi opcjami finansowania.

Zobacz także: czym jest faktoring.