Kiedy trzeba wykonać operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to urzędowy dokument sporządzany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu szacowania dóbr nieruchomych. Dokumentacja musi zawierać m. in.

dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację wycenianej nieruchomości, cel sporządzenia wyceny oraz obliczenia użyte do kalkulacji. W jakich sytuacjach będzie niezbędny rzeczoznawca majątkowy?
Cel sporządzania operatu szacunkowego
Najczęściej określanie wartości nieruchomości jest potrzebne przy transakcjach związanych z obrotem dóbr nieruchomych tj. dystrybucji, kupnie lub zamianie. Operat szacunkowy jest niezbędnym załącznikiem przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. W dodatku warto go zrobić w przypadku postępowania spadkowego, oraz aktualizacji wszelkich opłat ponoszonych od wartości nieruchomości. Wspomniany dokument winien być sporządzony też w momencie, kiedy dom, mieszkanie albo grunt są wnoszone w charakterze wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa lub spółki. 
Operat szacunkowy co do zasady jest ważny przez rok od dnia jego sporządzenia. W przypadku wystąpienia niebagatelnych czynników takich jak np. zmiana stanu nieruchomości powinna być wykonana uaktualnienie wyceny.
Jak wyszukać rzeczoznawcę? 
W dobie cyfryzacji najłatwiej odszukać dane do rzeczoznawcy w internecie. Można także skorzystać z polecenia i pobrać namiary od pracownika banku lub doradcy kredytowego. Należy jednak uważać w sytuacji banków, bowiem zaprzyjaźnieni rzeczoznawcy mogą wykonywać operaty niekoniecznie korzystne dla kredytobiorcy. Choć zazwyczaj tego rodzaju współprace skutkują niższą ceną za wykonanie szacunku, w rezultacie mogą przełożyć się na niższą kwotę kredytu.

Zobacz: rzeczoznawca majątków wejherowo