Zharmonizowanie zmysłów

Integracja sensoryczna to proces przetwarzania informacji sensorycznych przez mózg w sposób, który pozwala nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie dopasować swoje zachowanie do zmieniających się sytuacji oraz efektywnie funkcjonować w zwykłym życiu. W tym artykule omówimy, czym jest integracja sensoryczna i jakie znaczenie ma dla naszego rozwoju.

Integracja sensoryczna dotyczy przetwarzania informacji zmysłowych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak, zapach a także równowaga i propriocepcja, czyli wiedza o położeniu swojego ciała w przestrzeni. Proces ten odbywa się w mózgu i pozwala nam implementację naszej reakcji do sytuacji a także skuteczne funkcjonowanie w środowisku. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie z dobrym skutkiem poruszać się w przestrzeni, rozpoznawać obiekty a także wyróżniać dźwięki i kolory.

Najważniejszą rolą integracji sensorycznej jest zapewnienie właściwej regulacji stanu pobudzenia i wrażeń. Osoby, u których proces integracji sensorycznej jest zaburzony, na prawdę często mają kłopoty z kontrolą własnego stanu emocjonalnego, oraz reagują nieadekwatnie na bodźce z otoczenia. Mogą mieć trudności z koncentracją, koordynacją ruchową, oraz z rozpoznawaniem i interpretacją zmysłowych informacji.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować u dzieci a także dorosłych. U dzieci objawy zaburzeń integracji sensorycznej zazwyczaj objawiają się jako nadwrażliwość albo niedowrażliwość na bodźce zmysłowe, na przykład. trudności w jedzeniu niektórych potraw, awersja do określonych barw lub dźwięków, za ogromne lub zbyt niezbyt duże zainteresowanie zabawami sensorycznymi. U dorosłych zaburzenia integracji sensorycznej mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i osobistym.

W terapii zaburzeń integracji sensorycznej wykorzystuje się różnorodne techniki, tj. sensoryczna integracja, stymulacja proprioceptywna, terapia okołoukładowa, terapia ruchem rozwojowym czy trening integracji słuchowej. Zadaniem terapii jest poprawa zdolności adaptacyjnych oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu.

Podsumowując, integracja sensoryczna jest ważnym procesem przetwarzania informacji zmysłowych, który umożliwia nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia oraz efektywne funkcjonowanie w zwyczajnym życiu.

Polecam: integracja sensoryczna Łódź.